Igrexa de San Simón da Costa

Na parroquia de San Simón da Costa sitúase o templo coñecido como “a catedral da Terra Chá” polas súas dimensións. Sito no lugar do Valado, a igrexa foi construida entre os anos 1802 e 1804 en substitución do antigo santuario que había no mesmo lugar.

LU-P- 6507 25
Vilalba 27815 GA ES
Obten a dirección
LU-P- 6507 25
Vilalba 27815 GA ES
Obten a dirección